Program rokovania

Základné údaje
126
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.04.2005
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6481/2005
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6538/2005
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-6533/2005
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-6570/2005
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-6260/2005
minister zdravotníctva
Schválený
UV-6284/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-6629/2005
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-5251/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-5806/2005
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-6554/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-6556/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-6462/2005
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6527/2005
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkami
UV-6886/2005
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál bude doručený dodatočne
Schválený
UV-5903/2005
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-6668/2005
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-6716/2005
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6705/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-6659/2005
minister obrany; podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-6643/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-6571/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-6614/2005
vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-7005/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-7009/2005
minister zdravotníctva; podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-7004/2005
minister pôdohospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi
Schválený
UV-7035/2005
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
Informatívne materiály
UV-6442/2005
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-6550/2005
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-6627/2005
minister obrany
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.04.2005 html 17,86 kB
html komunike.html Komuniké 06.04.2005 html 16,11 kB

História:
06.04.2005 10:00
16.04.2010 13:37