Program rokovania

Základné údaje
154
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.11.2005
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-17133/2005
minister vnútra
Odložený
UV-20060/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19942/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19921/2005
minister vnútra
Schválený
UV-20069/2005
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-20074/2005
minister životného prostredia
Vypustený
UV-20026/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja; ministerka práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-19987/2005
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20028/2005
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20292/2005
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17557/2005
minister obrany
Súhlas
UV-20145/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20116/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-20131/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20168/2005
minister obrany; minister zahraničných vecí; podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20166/2005
minister obrany; minister zahraničných vecí; podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-20155/2005
minister obrany; minister zahraničných vecí; podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20160/2005
minister obrany; minister zahraničných vecí; podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20148/2005
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-20267/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20263/2005
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-20243/2005
guvernér Národnej banky Slovenska
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (podlieha ďalšiemu schváleniu)
Rokovanie prerušené
UV-20330/2005
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-20296/2005
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-20027/2005
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-20062/2005
ministerka práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-19169/2005
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-20260/2005
minister zdravotníctva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-20282/2005
minister zdravotníctva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 23.11.2005 html 19,39 kB
html komunike.html Komuniké 23.11.2005 html 12,79 kB

História:
23.11.2005 10:00
16.04.2010 13:37