Program rokovania

Základné údaje
141
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.02.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-474/2001
minister kultúry
Neschválený
UV-479/2001
ministerka financií
Neschválený
UV-473/2001
minister školstva
Rokovanie prerušené
UV-2639/2000
minister školstva SR
Rokovanie prerušené
UV-786/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-550/2001
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-1042/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-790/2001
minister vnútra
Schválený
UV-3030/2000
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-751/2001
ministerka financií
Schválený
UV-654/2001
minister kultúry
Schválený
UV-3283/2000
Brigita Schmognerová, ministerka financií SR
Schválený
UV-3287/2000
minister spravodlivosti
Schválený
UV-805/2001
minister zdravotníctva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-801/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-844/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-750/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Rokovanie prerušené
UV-776/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Rokovanie prerušené
UV-3017/2000
ministerka financií
UV-3017/2000
ministerka financií
Schválený
UV-974/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-1011/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-911/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-1122/2001
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-578/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-1061/2001
minister obrany
Vypustený
UV-1058/2001
minister hospodárstva, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-1059/2001
minister hospodárstva, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-1060/2001
minister hospodárstva, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-1078/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1079/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1080/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1096/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1097/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-399/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-1051/2001
minister vnútra, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1031/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-1098/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-1081/2001
minister kultúry
Schválený
UV-1082/2001
minister kultúry
Schválený
UV-1027/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-1053/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-961/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1223/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-1109/2001
minister hospodárstva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1244/2001
minister vnútra
Schválený
UV-1162/2001
minister spravodlivosti
Schválený
Informatívne materiály
UV-1346/2000
predseda rady Fondu detí a mládeže
Vzatý na vedomie
UV-1012/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1041/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-1083/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 14.02.2001 html 25,08 kB
html komunike.html Komuniké 14.02.2001 html 28,47 kB

História:
14.02.2001 09:00
24.10.2014 12:56