Program rokovania

Základné údaje
177
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.11.2009
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-32367/2009
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-32377/2009
minister zahraničných vecí
Rokovanie prerušené
UV-32322/2009
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32323/2009
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-32211/2009
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-32325/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-32329/2009
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-31828/2009
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-32257/2009
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-32048/2009
predsedníčka Štatistického úradu SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32227/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-32854/2009
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-32217/2009
podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister financií, minister výstavby a regionálneho rozvoja a minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-31999/2009
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-32092/2009
minister financií
Vypustený
UV-30466/2009
minister zdravotníctva
Schválený
UV-32855/2009
minister hospodárstva, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister zahraničných vecí a minister financií
Schválený
UV-32739/2009
predseda vlády
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-32038/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-32165/2009
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-32256/2009
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-32346/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 04.11.2009 html 11,52 kB
html komunike.html Komuniké 04.11.2009 html 9,81 kB

História:
04.11.2009 10:00
06.03.2015 10:48