Program rokovania

Základné údaje
60
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.09.2007
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16424/2007
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16398/2007
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15304/2007
minister hospodárstva
Schválený
UV-16344/2007
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16277/2007
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15655/2007
minister financií
Schválený
UV-16204/2007
minister financií
Schválený
UV-15717/2007
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-15688/2007
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16408/2007
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-16377/2007
minister kultúry
Schválený
UV-16428/2007
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-16478/2007
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16492/2007
minister pôdohospodárstva
Odložený
UV-16498/2007
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16504/2007
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16506/2007
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16550/2007
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vypustený
UV-16501/2007
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-16425/2007
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16439/2007
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-16420/2007
minister obrany
Schválený
UV-16883/2007
minister hospodárstva
Schválený
UV-16802/2007
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
Utajené materiály
UV-V-513/2007
minister obrany
Vyhradené
Schválený
UV-V-522/2007
minister financií
Vyhradené
Schválený
UV-V-512/2007
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 19.09.2007 html 18,36 kB
html komunike.html Komuniké 19.09.2007 html 16,17 kB

História:
19.09.2007 10:00
22.06.2015 15:42