Program rokovania

Základné údaje
130
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.12.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-29101/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-29049/2008
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-28761/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-29106/2008
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29079/2008
minister kultúry
Schválený
UV-28878/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29230/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-29135/2008
minister financií
Schválený
UV-29107/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-28894/2008
minister obrany
Schválený
UV-28893/2008
minister obrany
Schválený
UV-28809/2008
predseda Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený
UV-29074/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-29034/2008
predsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Schválený
UV-29143/2008
J. Špaček - predseda predstavenstva a V. Rechtorík - člen predstavenstva SZP
Schválený
UV-29163/2008
minister financií
Schválený
UV-29265/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-29130/2008
minister kultúry
Schválený
UV-29227/2008
minister financií
Schválený
UV-29266/2008
minister financií
Schválený
UV-29290/2008
minister financií a splnomocnenec vlády pre zavedenie eura
Schválený
UV-28815/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-29602/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-29287/2008
V. Stromček - vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Schválený
UV-29282/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-29335/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29082/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-29087/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29449/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-27629/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-29397/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-29427/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-29389/2008
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-29486/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-29484/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29598/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-22331/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-29600/2008
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29594/2008
podpredseda vlády a minister školstva a minister financií
Schválený
UV-29699/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
Utajené materiály
UV-V-862/2008
minister zahraničných vecí
Vyhradené
Schválený
UV-D-870/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-871/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-872/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-873/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-874/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-28808/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-28925/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-29037/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-29081/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-29144/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-29199/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-29306/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-29337/2008
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vzatý na vedomie
UV-29391/2008
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-29412/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-29426/2008
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-29425/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-29455/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-29478/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-29395/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 17.12.2008 html 30,17 kB
html komunike.html Komuniké 17.12.2008 html 26,01 kB

História:
17.12.2008 10:00
30.03.2015 09:24