Program rokovania

Základné údaje
14
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.10.2006
15:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16742/2006
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15082/2006
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-15063/2006
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15079/2006
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15832/2006
minister financií
Schválený
UV-16889/2006
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-17034/2006
minister financií
Schválený
UV-13358/2006
minister zdravotníctva
Schválený
UV-17211/2006
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-17213/2006
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 08.10.2006 html 6,24 kB
html komunike.html Komuniké 08.10.2006 html 4,98 kB

História:
08.10.2006 15:00
27.01.2016 11:43