Program rokovania

Základné údaje
161
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.07.2009
10:00 h
v budove Obecného úradu Bánov, Hviezdoslavova ul. č. 34
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19119/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-19509/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-18754/2009
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-18851/2009
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19711/2009
predseda vlády
Schválený
UV-19708/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-19690/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-19602/2009
minister financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-19595/2009
minister financií a minister zdravotníctva
Vrátený
UV-19180/2009
minister financií
Schválený
UV-19179/2009
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19587/2009
minister obrany
Schválený
UV-19689/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19744/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19745/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19743/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19741/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19742/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-20143/2009
minister zahraničných vecí a minister hospodárstva
Schválený
UV-20145/2009
podpredseda vlády a minister školstva a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Utajené materiály
UV-V-600/2009
minister zahraničných vecí
Vyhradené
Vypustený
Informatívne materiály
UV-19215/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-19523/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-19524/2009
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-15814/2009
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-19707/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 08.07.2009 html 13,88 kB stiahnutie súboru
html komunike.html Komuniké 08.07.2009 html 10,12 kB stiahnutie súboru

História:
08.07.2009 10:00
11.03.2015 14:11