Program rokovania

Základné údaje
161
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.07.2009
10:00 h
v budove Obecného úradu Bánov, Hviezdoslavova ul. č. 34
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19119/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-19509/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-18754/2009
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-18851/2009
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19711/2009
predseda vlády
Schválený
UV-19708/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-19690/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-19602/2009
minister financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-19595/2009
minister financií a minister zdravotníctva
Vrátený
UV-19180/2009
minister financií
Schválený
UV-19179/2009
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19587/2009
minister obrany
Schválený
UV-19689/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19744/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19745/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19743/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19741/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-19742/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-20143/2009
minister zahraničných vecí a minister hospodárstva
Schválený
UV-20145/2009
podpredseda vlády a minister školstva a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Utajené materiály
UV-V-600/2009
minister zahraničných vecí
Vyhradené
Vypustený
Informatívne materiály
UV-19215/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-19523/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-19524/2009
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-15814/2009
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-19707/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 08.07.2009 html 13,88 kB
html komunike.html Komuniké 08.07.2009 html 10,12 kB

História:
08.07.2009 10:00
11.03.2015 14:11