Program rokovania

Základné údaje
204
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.04.2010
11:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-18322/2010
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny; minister financií; podpredseda vlády a minister školstva, poverený riadením Ministerstva výstavby a regionálenho rozvoja SR
Schválený
UV-15284/2010
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-15285/2010
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
18494/2010
minister hospodárstva
Schválený
UV-18210/2010
minister hospodárstva
Schválený
UV-18050/2010
minister financií; podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-16291/2010
minister financií
Schválený
UV-16617/2010
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-17465/2010
minister zdravotníctva
Schválený
UV-17331/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-18261/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-18319/2010
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17197/2010
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-18506/2010
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Schválený
UV-18507/2010
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Schválený
UV-17572/2010
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-16829/2010
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-18704/2010
minister životného prostredia
Vypustený
UV-18729/2010
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19037/2010
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19033/2010
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-17092/2010
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-17195/2010
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-17196/2010
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-17251/2010
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-17254/2010
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-17333/2010
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny; predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Vzatý na vedomie
UV-17504/2010
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-17573/2010
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-17735/2010
predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
UV-17774/2010
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Vzatý na vedomie
UV-17781/2010
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-17889/2010
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-17908/2010
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-17954/2010
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-17995/2010
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-18221/2010
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-18316/2010
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Vzatý na vedomie
UV-18338/2010
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-17098/2010
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-18529/2010
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-18556/2010
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-18579/2010
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-18736/2010
vedúci kancelárie Ústavného súdu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 26.04.2010 doc 86,00 kB
rtf KOM-204_RV-26_4.10[1] Komuniké 26.04.2010 rtf 359,07 kB

História:
26.04.2010 11:00
02.03.2015 09:54