Program rokovania

Základné údaje
29
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.01.2011
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-585/2011
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-46149/2010
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-46660/2010
minister hospodárstva
Schválený
UV-335/2011
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-339/2011
minister hospodárstva
Schválený
UV-337/2011
minister hospodárstva
Schválený
UV-336/2011
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-362/2011
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-257/2011
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-343/2011
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-46957/2010
minister vnútra
Schválený
UV-265/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-46825/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-46436/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-46430/2010
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-46968/2010
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-286/2011
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Schválený
UV-46956/2010
minister vnútra
Schválený
UV-45580/2010
minister vnútra
Schválený
UV-45681/2010
minister vnútra
Schválený
UV-46803/2010
minister vnútra
Vypustený
UV-46040/2010
minister životného prostredia
Vypustený
UV-46449/2010
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-255/2011
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Rokovanie prerušené
UV-46241/2010
minister zdravotníctva
Schválený
UV-46242/2010
minister zdravotníctva
Schválený
UV-356/2011
minister hospodárstva
Schválený
UV-300/2011
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-326/2011
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-473/2011
minister životného prostredia
Vypustený
UV-472/2011
minister životného prostredia
Vypustený
UV-582/2011
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-645/2011
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-179/2011
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-43787/2010
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-46302/2010
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-46333/2010
predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
Odložený
UV-46396/2010
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-46763/2010
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-46898/2010
minister hospodárstva
Odložený
UV-46971/2010
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-551/2011
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 12.01.2011 doc 123,50 kB

História:
12.01.2011 10:00
23.02.2015 16:06