Program rokovania

Základné údaje
54
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.07.2011
10:00 h
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-23695/2011
splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
Vypustený
UV-23384/2011
minister vnútra
Schválený
UV-19982/2011
minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-20928/2011
minister hospodárstva
Schválený
UV-12563/2011
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-22975/2011
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23439/2011
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23514/2011
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23744/2011
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
Informatívne materiály
UV-21816/2011
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-23741/2011
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 13.07.2011 doc 108,50 kB

História:
13.07.2011 10:00
16.02.2015 15:40