Program rokovania

Základné údaje
28
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.10.2012
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-33432/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-32971/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32972/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32975/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32973/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32974/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32970/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32967/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32965/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-32964/2012
minister hospodárstva
Vypustený
UV-33686/2012
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-33316/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-33441/2012
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-33859/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-33976/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-34119/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-34187/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-34107/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-34106/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-34011/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-34100/2012
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-34008/2012
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-34010/2012
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Utajené materiály
UV-D-618/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-622/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-33600/2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-33802/2012
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-33923/2012
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-34161/2012
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-33804/2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vypustený
UV-34058/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 03.10.2012 doc 90,50 kB

História:
03.10.2012 10:00
30.01.2015 13:19