Program rokovania

Základné údaje
80
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.10.2013
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-24481/2013
minister kultúry
Schválený
UV-26226/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-26238/2013
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-26244/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-26358/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-26416/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-26357/2013
minister hospodárstva
Schválený
UV-26209/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-24581/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-26855/2013
predseda vlády
Jozef Dvonc, predseda ZMOS a primátor mesta Nitra
Michal Sýkora, 1. podpredseda ZMOS a starosta obce Štrba
Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS a starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka
Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS a starostka obce Brusno
Milan Muška, výkonný podpredseda a ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS
Jozef Turcány, výkonný podpredseda ZMOS
Schválený
UV-26682/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-26352/2013
predseda vlády
Nesúhlas
Utajené materiály
UV-V-333/2013
minister obrany
Vyhradené
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-23154/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-26227/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu ; predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 23.10.2013 doc 75,50 kB

História:
23.10.2013 10:00
05.02.2015 15:27