Program rokovania

Základné údaje
101
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.04.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15937/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-15999/2014
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-16653/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15635/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14664/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-16179/2014
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-16181/2014
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-15990/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-15914/2014
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-16105/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-16605/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-16607/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-16654/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-16338/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-16410/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 02.04.2014 doc 83,50 kB

História:
02.04.2014 10:00
06.02.2015 13:55