Program rokovania

Základné údaje
107
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.05.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-20879/2014
minister spravodlivosti
Schválený
UV-20264/2014
minister kultúry
Schválený
UV-21044/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19890/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20288/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-20812/2014
minister kultúry
Schválený
UV-20265/2014
minister kultúry
Schválený
UV-19809/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21258/2014
predseda vlády
Schválený
UV-21230/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-21114/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-21139/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-21184/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21189/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21199/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21151/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-21041/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-21388/2014
minister obrany
Schválený
Utajené materiály
UV-D-117/2014
minister obrany; podpredseda vlády a minister vnútra; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-V-118/2014
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-20836/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-20055/2014
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-20914/2014
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 14.05.2014 doc 101,50 kB

História:
14.05.2014 10:00
10.02.2015 09:42