Program rokovania

Základné údaje
140
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.01.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-45727/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-45286/2014
minister kultúry
Schválený
UV-45100/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-45073/2014
minister spravodlivosti
Schválený
UV-45484/2014
minister zdravotníctva
Schválený
UV-43814/2014
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-45998/2014
predseda vlády
Schválený
UV-45040/2014
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-45103/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-75/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-45096/2014
minister kultúry
Schválený
UV-45282/2014
minister kultúry
Schválený
UV-45747/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-45909/2014
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-46027/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-44109/2014
minister zdravotníctva
Schválený
UV-44867/2014
minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku
Schválený
UV-45635/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-44877/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-185/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-308/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-45557/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-44543/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-45506/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-45076/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-45872/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-45873/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-45510/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 07.01.2015 doc 125,00 kB

História:
07.01.2015 10:00
02.02.2015 09:12