Program rokovania

Základné údaje
144
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.01.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5321/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-5322/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-4351/2015
minister obrany; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-4948/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-3025/2015
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-5610/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5608/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-5601/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
Utajené materiály
UV-D-16/2015
minister obrany
Dôverné
Schválený
UV-V-14/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-5106/2015
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-4273/2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 28.01.2015 doc 89,00 kB

História:
28.01.2015 10:00
06.02.2015 09:25