Program rokovania

Základné údaje
152
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.03.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-11717/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11625/2015
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11480/2015
minister spravodlivosti
Schválený
UV-11453/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11454/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-11400/2015
minister obrany
Schválený
UV-11373/2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-11595/2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6869/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-11635/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11104/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11547/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11703/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11407/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-4349/2015
minister obrany
Schválený
UV-11546/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-11993/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12026/2015
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-12166/2015
minister obrany
Schválený
Utajené materiály
UV-V-131/2015
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-11347/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.03.2015 doc 105,50 kB

História:
18.03.2015 10:00
10.04.2015 11:02