Program rokovania

Základné údaje
143
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.02.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-550/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-994/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1491/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-1042/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-1474/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1484/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-880/2001
minister školstva
Schválený
UV-917/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-1006/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-303/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-1514/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-1283/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-1418/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1355/2001
ministerka financií; minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1449/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1489/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1490/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1485/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1448/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-1415/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-1503/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1427/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-1285/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-2096/1998
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Vypustený
UV-32/2000
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-1619/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-1556/2001
minister obrany
Schválený
UV-1560/2001
predseda vlády
Schválený
UV-1548/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1638/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Odložený
UV-1618/2001
minister obrany
Schválený
UV-1579/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-1637/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-1620/2001
ministerka financií
Schválený
UV-1632/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-1042/2001
minister spravodlivosti
Informatívne materiály
UV-1480/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 28.02.2001 html 21,54 kB
html komunike.html Komuniké 28.02.2001 html 23,24 kB

História:
28.02.2001 09:00
16.04.2010 13:38