Program rokovania

Základné údaje
143
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.02.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-550/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-994/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1491/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-1042/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-1474/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1484/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-880/2001
minister školstva
Schválený
UV-917/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-1006/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-303/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-1514/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-1283/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-1418/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1355/2001
ministerka financií; minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1449/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1489/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1490/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1485/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1448/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-1415/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-1503/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1427/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-1285/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-2096/1998
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Vypustený
UV-32/2000
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-1619/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-1556/2001
minister obrany
Schválený
UV-1560/2001
predseda vlády
Schválený
UV-1548/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1638/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Odložený
UV-1618/2001
minister obrany
Schválený
UV-1579/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-1637/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-1620/2001
ministerka financií
Schválený
UV-1632/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-1042/2001
minister spravodlivosti
Informatívne materiály
UV-1480/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 28.02.2001 html 21,54 kB stiahnutie súboru
html komunike.html Komuniké 28.02.2001 html 23,24 kB stiahnutie súboru

História:
28.02.2001 09:00
16.04.2010 13:38