Program rokovania

Základné údaje
193
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.01.2016
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-764/2016
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-43834/2015
minister spravodlivosti
Schválený
UV-43167/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-43671/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-43909/2015
minister spravodlivosti; minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-43349/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-43375/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-43360/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-42098/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-43160/2015
minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-43203/2015
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Vypustený
UV-295/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42815/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-43537/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-400/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-43524/2015
minister kultúry
Schválený
UV-43222/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-177/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-789/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-910/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-912/2016
podpredseda vlády a minister vnútra; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-913/2016
podpredseda vlády a minister vnútra; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-43770/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-43343/2015
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-43345/2015
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-43159/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-43157/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-43013/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-42309/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-43161/2015
minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku
Vzatý na vedomie
UV-42957/2015
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-43505/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 13.01.2016 doc 128,50 kB

História:
13.01.2016 10:00
09.02.2016 15:00