Program rokovania

Základné údaje
197
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.02.2016
10:00 h
v budove Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7349/2016
podpredseda vlády a minister financií
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR a riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja
Peter Gaži, poslanec Národnej rady SR
Peter Šuca, poslanec Národnej rady SR
Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok
Štefan Bieľak, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Spišská Belá
Jozef Harabin, primátor mesta Spišská Stará Ves
Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry
Michal Sýkora, starosta obce Štrba
František Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu Prešovského samosprávneho kraja
Anna Tkačiková, prednostka Okresného úradu Kežmarok
Karol Gurka, prednosta Mestského úradu Kežmarok
Milan Gacík, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku
Milan Hágovský, riaditeľ Centra rozvoja turizmu Prešovského samosprávneho kraja
Peter Duda, starosta obce Veľká Lomnica
Ján Turek, starosta obce Ihľany
Pavel Hudaček, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a starosta obce Lendak
Jana Troppová, riaditeľka Deltrian Slovakia s. r. o., Kežmarok
Jiří Hruška, podnikateľ v cestovnom ruchu
Peter Výrostek, predseda Predstavenstva Zastrova, a. s., Spišská Stará Ves
Janka Gantnerová, podnikateľka v cestovnom ruchu
Milan Krajanec, konateľ spoločnosti AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá
Štefan Danko, predseda Včelárskeho zväzu Zamaguria, Verejno-súkromné partnerstvo TATRY – PIENINY LAG
Pavol Slovík, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Jozef Grivalský, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a starosta obce Krížová Ves
Martin David Kitching, CEO Ldp online
Daniela Mihóková, riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
Marta Sabolová. riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok
Viera Strelová, starostka obce Výborná
Jozef Oračko, starosta obce Podhorany
Kristína Gregoričková, starostka obce Osturňa
Peter Bendík, starosta obce Vlková
Stanislav Marhefka, riaditeľ Strednej odbornej školy, Kušnierska 2, Kežmarok
Marta Perignáthová, riaditeľka Strednej umeleckej školy, Slavkovská 19, Kežmarok
Anna Jurgowianová, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy, Biela voda 901/2, Kežmarok
Sylvia Holopová, riaditeľka hotela Sihoť 10, Kežmarok
Marián Tokár, vedúci skúšobnej stanice Ústredného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Spišská Belá
Darina Siskovičová, riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Kežmarok
Schválený
UV-7671/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR a riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja
Peter Gaži, poslanec Národnej rady SR
Peter Šuca, poslanec Národnej rady SR
Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok
Štefan Bieľak, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Spišská Belá
Jozef Harabin, primátor mesta Spišská Stará Ves
Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry
Michal Sýkora, starosta obce Štrba
František Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu Prešovského samosprávneho kraja
Anna Tkačiková, prednostka Okresného úradu Kežmarok
Karol Gurka, prednosta Mestského úradu Kežmarok
Milan Gacík, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku
Milan Hágovský, riaditeľ Centra rozvoja turizmu Prešovského samosprávneho kraja
Peter Duda, starosta obce Veľká Lomnica
Ján Turek, starosta obce Ihľany
Pavel Hudaček, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a starosta obce Lendak
Jana Troppová, riaditeľka Deltrian Slovakia s. r. o., Kežmarok
Jiří Hruška, podnikateľ v cestovnom ruchu
Peter Výrostek, predseda Predstavenstva Zastrova, a. s., Spišská Stará Ves
Janka Gantnerová, podnikateľka v cestovnom ruchu
Milan Krajanec, konateľ spoločnosti AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá
Štefan Danko, predseda Včelárskeho zväzu Zamaguria, Verejno-súkromné partnerstvo TATRY – PIENINY LAG
Pavol Slovík, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Jozef Grivalský, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a starosta obce Krížová Ves
Martin David Kitching, CEO Ldp online
Daniela Mihóková, riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
Marta Sabolová. riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok
Viera Strelová, starostka obce Výborná
Jozef Oračko, starosta obce Podhorany
Kristína Gregoričková, starostka obce Osturňa
Peter Bendík, starosta obce Vlková
Stanislav Marhefka, riaditeľ Strednej odbornej školy, Kušnierska 2, Kežmarok
Marta Perignáthová, riaditeľka Strednej umeleckej školy, Slavkovská 19, Kežmarok
Anna Jurgowianová, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy, Biela voda 901/2, Kežmarok
Sylvia Holopová, riaditeľka hotela Sihoť 10, Kežmarok
Marián Tokár, vedúci skúšobnej stanice Ústredného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Spišská Belá
Darina Siskovičová, riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Kežmarok
Schválený s pripomienkou
UV-7227/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-7229/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.02.2016 doc 75,50 kB

História:
10.02.2016 10:00
29.02.2016 11:14