Program rokovania

Základné údaje
198
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.02.2016
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6768/2016
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-8065/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8053/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7662/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-7013/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-7663/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-7812/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-8328/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-8542/2016
predseda vlády
Schválený
UV-8384/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-8254/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-8255/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 a 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-8780/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkou
Utajené materiály
UV-D-52/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-7827/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-7226/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-7266/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-8119/2016
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-8456/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 17.02.2016 doc 126,00 kB

História:
17.02.2016 10:00
29.02.2016 10:42