Program rokovania

Základné údaje
200
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.03.2016
14:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-10154/2016
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10437/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9487/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10286/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10131/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10285/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10287/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-9763/2016
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10243/2016
minister kultúry
Schválený
UV-10643/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-10619/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-10546/2016
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10548/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-10547/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-10128/2016
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10127/2016
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-10617/2016
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-10537/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10671/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-10767/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-10843/2016
minister obrany
Schválený
Informatívne materiály
UV-10506/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-9754/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-9683/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 02.03.2016 doc 132,50 kB

História:
02.03.2016 14:00
22.03.2016 14:24