Program rokovania

Základné údaje
3
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.04.2016
12:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-14276/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14277/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-14622/2016
minister zdravotníctva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-14632/2016
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-14633/2016
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-14606/2016
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-14758/2016
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-14440/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-13601/2016
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 124,00 kB

História:
28.06.2016 11:39
14.02.2018 11:47