Program rokovania

Základné údaje
7
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.05.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16898/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16920/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-16762/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-17097/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16939/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-16751/2016
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17224/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-17197/2016
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-17215/2016
minister financií
Schválený
UV-17229/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-17247/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
Informatívne materiály
UV-16757/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-16760/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-16465/2016
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-16531/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-16906/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-16408/2016
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vzatý na vedomie
UV-16753/2016
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 133,50 kB

História:
22.03.2017 10:27
12.09.2018 12:54