Program rokovania

Základné údaje
48
schôdze vlády Slovenskej republiky
01.03.2017
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-10057/2017
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9206/2017
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-10251/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10064/2017
minister školstva, vedy, výskumu a športu; minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-10257/2017
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-10339/2017
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-10598/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Rokovanie prerušené
UV-10597/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-10056/2017
minister životného prostredia
Schválený
UV-8555/2017
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10261/2017
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-10105/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10398/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10404/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-9470/2017
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-10772/2017
minister životného prostredia
Schválený
UV-10774/2017
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-10869/2017
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-10799/2017
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Informatívne materiály
UV-9896/2017
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-9876/2017
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-10262/2017
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.04.2017 doc 128,50 kB

História:
23.02.2017 13:54
01.03.2017 11:52