Program rokovania

Základné údaje
53
schôdze vlády Slovenskej republiky
05.04.2017
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-14628/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-12838/2017
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14881/2017
minister životného prostredia
Schválený
UV-14324/2017
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16021/2017
splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Nesprístupňovaný - Ústna informácia
Schválený
UV-15181/2017
minister životného prostredia
Schválený
UV-15023/2017
minister financií
Schválený
UV-15259/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15062/2017
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-15063/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13698/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15187/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-15224/2017
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-15089/2017
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-15230/2017
minister životného prostredia
Schválený
UV-15211/2017
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Rokovanie prerušené
UV-15617/2017
minister obrany
Schválený
UV-15239/2017
predseda vlády
Nesúhlas
Utajené materiály
UV-T-30/2017
minister obrany
Tajné
Schválený
UV-D-135/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-136/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-137/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-138/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-139/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-140/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-141/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-142/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-143/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-144/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-15088/2017
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-15185/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-15064/2017
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-15078/2017
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-15164/2017
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-15043/2017
A. Fisterová, hlavný kontrolór športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 07.06.2017 doc 145,00 kB

História:
30.03.2017 15:11
05.04.2017 14:27