Program rokovania

Základné údaje
65
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.07.2017
9:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-32217/2017
vedúci Úradu vlády SR
Súhlas
UV-29758/2017
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-30428/2017
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-30795/2017
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-31050/2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-31055/2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-31183/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-30080/2017
minister zdravotníctva
Schválený
UV-30663/2017
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-31186/2017
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený s pripomienkou
UV-31776/2017
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-32218/2017
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-34449/2017
minister životného prostredia
Schválený
UV-32168/2017
minister hospodárstva
Schválený
UV-32762/2017
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-33035/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-34914/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-31185/2017
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-35155/2017
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-33919/2017
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Schválený
UV-29337/2017
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-29934/2017
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-29939/2017
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-29930/2017
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-29744/2017
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-29743/2017
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-29745/2017
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-32167/2017
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-30052/2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-31044/2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-30051/2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-30546/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-31073/2017
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-30863/2017
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-30058/2017
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-29948/2017
predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-29942/2017
predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-30904/2017
predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-33644/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-32753/2017
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-32170/2017
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-33916/2017
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 12.02.2018 doc 152,00 kB

História:
30.06.2017 09:40
24.07.2017 11:42