Program rokovania

Základné údaje
101
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.04.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-15035/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-11105/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Súhlas
UV-15299/2018
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15209/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-11106/2018
ministerka zdravotníctva
Súhlas
UV-11111/2018
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-15509/2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-15434/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-15572/2018
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-15568/2018
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-15671/2018
minister dopravy a výstavby
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-15547/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-15545/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-15672/2018
predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Schválený
Informatívne materiály
UV-14632/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-14774/2018
predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Vzatý na vedomie
UV-14793/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-15073/2018
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.06.2018 doc 89,00 kB

História:
25.04.2018 14:13