Program rokovania

Základné údaje
105
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.05.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-16135/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-17433/2018
ministerka kultúry
Schválený s pripomienkou
UV-17247/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-17248/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16977/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený s pripomienkou
UV-17171/2018
ministerka vnútra
Schválený
UV-17717/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-17395/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-17398/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-17410/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-17264/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-17449/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-17638/2018
minister spravodlivosti
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-17900/2018
predseda vlády
Schválený
UV-17903/2018
predseda vlády
Schválený
Utajené materiály
UV-D-150/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-151/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-17064/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka; podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-17242/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.06.2018 doc 91,00 kB

História:
10.05.2018 14:41
22.05.2018 10:31