Program rokovania

Základné údaje
108
schôdze vlády Slovenskej republiky
31.05.2018
10:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, Nám. A. H. Škultétyho 4, 990 01 Veľký Krtíš
Ukončené
Riadne materiály
UV-20114/2018
vedúci Úradu vlády SR
Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš, člen výboru NRO
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Ďurica, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Peter Bedlovič, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Štefan Šurka, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
Jozef Cuper, prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš, tajomník rady NRO
Ondrej Kollár, poslanec VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja
Mirko Trojčák, poslanec VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja
Erika Kušická, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, členka výboru NRO
Michaela Činčurová, vedúca odboru živnostenského podnikania, Okresný úrad Veľký Krtíš
Ľubomír Haško, člen komisie Banskobystrického samosprávneho kraja pre školstvo a šport
Vojtech Ádám, starosta obce Čeláre
Dušan Mališ, starosta obce Dolná Strehová
Viktor Lestyánszky, starosta obce Ipeľské Predmostie
Pavol Suchánsky, starosta obce Kiarov
Alžbeta Grešinová, starostka obce Koláre
Jozef Vízi, starosta obce Olováry
Denisa Árvayová, starostka obce Slovenské Ďarmoty, členka výboru NRO
Marta Kálovcová, starostka obce Sklabiná
Tibor Dimík, starosta obce Širakov
Miroslav Kalmár, starosta obce Závada
Mária Lőrinz, riaditeľka Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o., členka výboru NRO
Drahomíra Šaranková, zástupkyňa riaditeľa Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n. o., Veľký Krtíš
Mária Žišková, členka výboru NRO, riaditeľka SOŠ Modrý Kameň
Erika Sujová, členka výboru NRO
Štefan Tóth, člen výboru NRO
Jozef Šaranko, člen výboru NRO
Ján Drugda, samostatne zárobkovo činná osoba
Jozef Galbavý, samostatne zárobkovo činná osoba
Schválený
UV-19601/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 12.06.2018 doc 79,00 kB

História:
31.05.2018 12:08