Program rokovania

Základné údaje
133
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.12.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-42736/2018
ministerka vnútra
Schválený
UV-42840/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-42549/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-42820/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-42289/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-43077/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-43381/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-43000/2018
minister obrany
Schválený
UV-42826/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-42935/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-43024/2018
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-42619/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-42620/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-42543/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-43152/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42639/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-43253/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-42623/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-43214/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-43199/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-43284/2018
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-43345/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-43368/2018
minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Schválený
UV-43379/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-43560/2018
ministerka vnútra; minister obrany
Schválený
Informatívne materiály
UV-43074/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-42618/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-42969/2018
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-43216/2018
ministerka zdravotníctva; podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.01.2019 doc 126,00 kB

História:
17.12.2018 16:10
19.12.2018 13:56