Program rokovania

Základné údaje
134
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.01.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-42498/2018
minister dopravy a výstavby
1/2019
Schválený
UV-43464/2018
podpredseda vlády a minister financií
2/2019
Schválený
UV-43217/2018
ministerka zdravotníctva
3/2019
Schválený
UV-43272/2018
ministerka zdravotníctva
4/2019
Schválený
UV-43273/2018
ministerka zdravotníctva
5/2019
Schválený
UV-43878/2018
ministerka zdravotníctva
6/2019
Schválený
UV-43902/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-43880/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
7/2019
Schválený
UV-43292/2018
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-43918/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
8/2019
Schválený
UV-43635/2018
minister hospodárstva
9/2019
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-43466/2018
vedúci Úradu vlády SR
10/2019
Schválený
UV-36764/2018
minister spravodlivosti
11/2019
Vzatý na vedomie
UV-36760/2018
minister spravodlivosti
12/2019
Vzatý na vedomie
UV-75/2019
minister spravodlivosti
13/2019
Schválený
UV-417/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Rokovanie prerušené
UV-414/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
14/2019
Schválený
UV-43891/2018
minister hospodárstva
15/2019
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-43890/2018
minister hospodárstva
16/2019
Schválený
UV-305/2019
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-25/2019
ministerka vnútra
Vypustený
UV-275/2019
vedúci Úradu vlády SR
17/2019
Schválený
UV-345/2019
minister dopravy a výstavby
18/2019
Schválený s pripomienkami
UV-431/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
19/2019
Schválený
UV-416/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
20/2019
Schválený
UV-42405/2018
minister obrany
21/2019
Schválený
Informatívne materiály
UV-43305/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-43688/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-44078/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-44058/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-44092/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-43903/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-44146/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-43385/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-44081/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-43383/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-43906/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-43920/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
História:
03.01.2019 15:47
09.01.2019 15:12