Program rokovania

Základné údaje
145
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.03.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-5662/2019
ministerka vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4987/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-5963/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-5956/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-6367/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-6357/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-6325/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-6327/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-6328/2019
vedúci Úradu vlády SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-6657/2019
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-6658/2019
predseda vlády
Schválený
UV-6656/2019
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-5132/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Vzatý na vedomie
UV-5803/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-5448/2019
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-6330/2019
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 28.03.2019 doc 125,00 kB

História:
07.03.2019 14:36
13.03.2019 12:10