Program rokovania

Základné údaje
151
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.04.2019
10:00 h
v budove Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov
Ukončené
Riadne materiály
UV-10330/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Boris Hanuščak, primátor mesta Bardejov, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen akčného výboru
Miroslav Bujda, prednosta Okresného úradu Bardejov
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Prešov
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen akčného výboru
František Oláh, starosta obce Hažlín, člen akčného výboru
Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, člen akčného výboru
Pavol Goriščák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Bardejove, člen Mestskej rady
Marcel Tribus, riaditeľ Kultúrneho a turistického centra Bardejov, člen akčného výboru
Mária Ontkaninová, vedúca Miestnej akčnej skupiny Horná Topľa, členka akčného výboru
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Artem Fecko, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove, generálny riaditeľ Artin, s. r. o., Bardejov
Anna Petričová, predsedníčka krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Prešove
Viliam Holeva, zástupca okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove
Peter Dulenčin, riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Bardejov, člen akčného výboru
Jaroslav Komora, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Bardejovské Kúpele, a. s.
Milan Pituch, predseda Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kurov, člen akčného výboru
Štefan Szidor, člen predstavenstva Spravbytkomfort, a. s., Prešov
Miroslav Matys, konateľ spoločnosti Obuv špeciál, spol. s r. o., Bardejov
Jozef Patkaň, konateľ firmy Viva - Drom, s. r. o., Bardejov
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-10109/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 17.04.2019 doc 77,00 kB

História:
05.04.2019 15:14
10.04.2019 12:35