Program rokovania

Základné údaje
154
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.05.2019
14:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-11980/2019
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Schválený
UV-11889/2019
ministerka vnútra
Vypustený
UV-11890/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-11934/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vypustený
UV-11578/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-11395/2019
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-12218/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-12192/2019
ministerka vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-12484/2019
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-12548/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12546/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-12562/2019
minister financií
Schválený
UV-12563/2019
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-11454/2019
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Vzatý na vedomie
UV-10714/2019
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-7786/2019
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-11409/2019
vedúci Kancelárie Súdnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-11081/2019
vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-11303/2019
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-11710/2019
generálny prokurátor
Vzatý na vedomie
UV-11399/2019
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Vzatý na vedomie
UV-11045/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-10727/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-11584/2019
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-11358/2019
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-11475/2019
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-11197/2019
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-11685/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
UV-11724/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-11880/2019
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-11737/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-11813/2019
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-11929/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-11489/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-11748/2019
vedúci Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Vzatý na vedomie
UV-11405/2019
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-11357/2019
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-10315/2019
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vzatý na vedomie
UV-11403/2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-11177/2019
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-11688/2019
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-11723/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-11744/2019
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-11882/2019
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vzatý na vedomie
UV-11751/2019
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Vzatý na vedomie
UV-11760/2019
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Vzatý na vedomie
UV-11594/2019
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vzatý na vedomie
UV-11571/2019
predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
UV-11763/2019
predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Vzatý na vedomie
UV-11874/2019
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-11396/2019
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-11195/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-11408/2019
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-11683/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
UV-11504/2019
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-11378/2019
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-12210/2019
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 16.05.2019 pdf 178,12 kB

História:
02.05.2019 14:01
07.05.2019 15:40