Program rokovania

Základné údaje
155
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.05.2019
15:00 h
v budove Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou
Ukončené
Riadne materiály
UV-12730/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Prešove
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen akčného výboru
Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Jozef Baran, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Štefan Hreha, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou
Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany, predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu, člen akčného výboru
Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Dušan Vilenik, starosta obce Čičava
Jozef Berta, starosta obce Soľ
Matej Sabol, starosta obce Sedliská
Štefan Szidor, člen predstavenstva Spravbytkomfort, a. s., Prešov
Ján Ďurian, prezident spoločnosti Bukóza Holding, a. s., Hencovce
Stanislav Obický, konateľ SESO, spol. s r. o., Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Renáta Vagaská, konateľka Boonex, s. r. o., Merník, členka akčného výboru
Silvia Manduľáková, generálna manažérka hotela Zelená Lagúna, s. r. o., Domaša
Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti Betpres, s. r. o., Vranov nad Topľou
Mikuláš Nemeš, správca Mestskej haly vo Vranove nad Topľou
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12931/2019
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Súhlas
UV-13039/2019
ministerka kultúry
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 21.05.2019 pdf 143,13 kB

História:
10.05.2019 10:46
15.05.2019 09:57