Program rokovania

Základné údaje
157
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.05.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-12776/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-13326/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-12970/2019
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-13210/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu; podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka; minister dopravy a výstavby; ministerka školstva, vedy, výskumu a športu; ministerka vnútra; minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-13236/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13234/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13224/2019
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-13284/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-13076/2019
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Schválený
UV-13328/2019
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Informatívne materiály
UV-12857/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-12598/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-12952/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-13025/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-12887/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-12793/2019
predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 31.05.2019 pdf 149,05 kB

História:
16.05.2019 13:41
21.05.2019 11:38