Program rokovania

Základné údaje
162
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.06.2019
15:00 h
v budove Kaštieľa, Zámocká 519/3, Stropkov
Ukončené
Riadne materiály
UV-16272/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Ondrej Brendza, primátor mesta Stropkov, člen výboru pre rozvoj okresu Stropkov
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu Prešov
Pavol Matija, krajský prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Alfonz Veselý, prednosta Okresného úradu Stropkov, predseda výboru pre rozvoj okresu Stropkov
Valentína Burcáková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, členka výboru pre rozvoj okresu Stropkov
Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Slavomír Brendza, starosta obce Breznica, predseda Rady starostov okresu Stropkov
Jozef Kačmár, starosta obce Tisinec, predseda regionálneho združenia ZMOS okresu Stropkov, člen výboru pre rozvoj okresu Stropkov
Martin Jakubov, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja
Dušan Lukáč, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Ján Harvilko, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, predseda Podielnickeho družstva Bukovce
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Katarína Smatanová, zhotoviteľka Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov, Fakulta architektúry STU Bratislava
Juraj Bičej, riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Miroslav Benko, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prešov
Alojz Glinský, konateľ spoločnosti Stroptel, s. r. o., člen výboru pre rozvoj okresu Stropkov
Daniel Roth, predseda predstavenstva Tesla Stropkov, a. s.
Ján Kušnír, predseda Podielnickeho družstva Ondava, Stropkov
Richard Havrilla, 1. viceprezident Slovenského futbalového zväzu, predseda Východoslovenského futbalového zväzu
Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest
Jozef Fabián, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice, Slovenská správa ciest
Schválený s pripomienkami
UV-16269/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-16153/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-16171/2019
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16553/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-16550/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-16169/2019
vedúci Úradu vlády SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-16325/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16346/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-14128/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 02.08.2019 pdf 150,19 kB

História:
21.06.2019 15:30
25.06.2019 17:15