Program rokovania

Základné údaje
164
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.07.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-16541/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17275/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-17274/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-17272/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-16415/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16480/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16484/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16378/2019
minister financií
Schválený
UV-15948/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16068/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-17084/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-17120/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-17214/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený s pripomienkami
UV-17148/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-16862/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-17023/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-17303/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16970/2019
minister financií
Schválený
UV-17264/2019
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16973/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-16974/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-16975/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-17251/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-16992/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-16990/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-17123/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16989/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-17118/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-17119/2019
minister financií
Schválený
UV-17239/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-17374/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-16980/2019
ministerka kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17317/2019
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-17336/2019
minister financií
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-16792/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-16417/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-16083/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-15805/2019
predstavenstvo, predsedníčka, podpredseda a členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-15804/2019
predstavenstvo, predsedníčka, podpredseda a členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-15808/2019
predstavenstvo, predsedníčka, podpredseda a členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-16935/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-16772/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-16870/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
UV-16979/2019
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-16978/2019
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-16947/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-16948/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-16949/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-16946/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-16993/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-16786/2019
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 16.07.2019 pdf 174,65 kB

História:
28.06.2019 15:53
03.07.2019 14:40