Program rokovania

Základné údaje
166
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.08.2019
15:00 h
v budove Obecného úradu, Námestie 1. mája č. 1, Kokava nad Rimavicou
Ukončené
Riadne materiály
UV-20665/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Ján Chromek, starosta obce Kokava nad Rimavicou
Pavel Gavalec, prednosta Okresného úradu Poltár
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Ďurica, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Peter Bedlovič, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
Ivan Piliar, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
Martina Brisudová, primátorka mesta Poltár
Andrea Baníková, poslankyňa VÚC za okres Poltár, členka výboru pre rozvoj okresu Poltár
Július Kriváň, predseda Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Jela Kyzeková, vedúca úseku služieb pre občana, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Poltár
Branislav Nociar, starosta obce Hrnčiarske Zalužany, člen výboru pre rozvoj okresu Poltár
Igor Lacko, starosta obce Málinec, člen výboru pre rozvoj okresu Poltár
Jozef Melicher, starosta obce Cinobaňa, člen výboru pre rozvoj okresu Poltár
Ján Šarkan, starosta obce Kalinovo, člen výboru pre rozvoj okresu Poltár
Miroslav Barutiak, starosta obce Utekáč, člen výboru pre rozvoj okresu Poltár
Zuzana Šmatlíková, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry, členka výboru pre rozvoj okresu Poltár
Dušan Zdechovan, riaditeľ Spojenej školy Poltár, člen výboru pre rozvoj okresu Poltár
Jozef Žilík, riaditeľ Správy povodia horného Ipľa
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20690/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-20824/2019
predseda vlády
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 03.09.2019 pdf 142,16 kB

História:
26.08.2019 09:03
27.08.2019 16:53