Program rokovania

Základné údaje
168
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.09.2019
15:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-20730/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20671/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20647/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-20606/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-17132/2019
minister spravodlivosti
Súhlas s pripomienkami
UV-17135/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas
UV-17134/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-17137/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkou
UV-17133/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-20338/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený s pripomienkou
UV-20460/2019
ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Schválený
UV-16955/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-20836/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-20921/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 a 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-20981/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-21031/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Nesúhlas
UV-21321/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-20648/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-9714/2019
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-20491/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-19536/2019
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-20915/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-20835/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 17.09.2019 pdf 152,04 kB

História:
30.08.2019 14:12
04.09.2019 17:21