Program rokovania

Základné údaje
170
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.09.2019
15:00 h
v budove Domu kultúry, Dukelská 49/53, Giraltovce
Ukončené
Riadne materiály
UV-22030/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Ján Rubis, primátor mesta Giraltovce
Jozef Baslár, prednosta Okresného úradu Svidník, predseda akčného výboru
Mikuláš Krajkovič, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu Prešov
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Prešov
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, člen akčného výboru
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Martin Jakubov, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja, krajský lekár
Juraj Petný, starosta obce Nižný Orlík
Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Ladislav Hribik, riaditeľ Centra regionálneho rozvoja okresu Svidník
Ján Harvilko, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory Stropkov
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slávka Vojčeková, riaditeľka Domova sociálnych služieb Giraltovce
Pavol Tchurík, prednosta Mestského úradu Giraltovce
Jaroslav Olejar, prezident ŠK Slovan Giraltovce
Jozef Motyľ, zástupca starostu obce Kračúnovce
Martin Jadlovský, konateľ spoločnosti Rikostav Container, s. r. o., Giraltovce
Michal Homza, konateľ spoločnosti PSS, a. s. (Potravinárske strojárne Svidník)
Josef Johannes Ebnet, výkonný riaditeľ spoločnosti ETILOG, s. r. o., Prešov
Peter Pilip, majiteľ spoločnosti BYTSERVIS, spol. s r. o., Svidník
Jozef Ligenza, konateľ spoločnosti LIGE, s. r. o., Kuková
Karol Hrabko, konateľ JOHRAmont, s. r. o., Svidník
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22344/2019
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 27.09.2019 pdf 142,34 kB

História:
12.09.2019 11:48
24.09.2019 11:45