Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
247/2001 k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 146 15.03.2001
246/2001 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 59. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 2. až 6. apríla 2001 v Budapešti 146 15.03.2001
245/2001 k návrhu na schválenie vstupu Slovenskej republiky do Agentúry pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 146 15.03.2001
244/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení 146 15.03.2001
243/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike 146 15.03.2001
242/2001 Vyhodnotenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz cukru z Poľskej republiky 146 15.03.2001
241/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce „Premostenie Dunaja v Bratislave – Most Košická“ 146 15.03.2001
240/2001 k návrhu Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 146 15.03.2001
239/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. januára 2001 k 7. marcu 2001 146 15.03.2001
238/2001 k návrhu dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 146 15.03.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 25