Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
573/2019 k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 559 z 20. novembra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky 185 21.11.2019
572/2019 k Návrhu na zmenu časti úlohy A.2. z uznesenia vlády SR č. 71 z 31. januára 2018 185 21.11.2019
571/2019 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov 185 21.11.2019
570/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 185 21.11.2019
569/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Slovenský zväz biatlonu 185 21.11.2019
568/2019 k Návrhu na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR 185 21.11.2019
567/2019 k Aktualizovanému základnému dokumentu o Slovenskej republike (Informačný materiál pre Úrad Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva) 185 21.11.2019
566/2019 k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 25. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 15. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 2. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Madrid, Španielsko, 2. - 13. december 2019 185 21.11.2019
565/2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky 185 21.11.2019