Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
72/2001 k návrhu prístupov na vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002 138 24.01.2001
71/2001 k návrhu na vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 138 24.01.2001
70/2001 k návrhu na vypovedanie Dohody o spolupráci s oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky 138 24.01.2001
69/2001 k návrhu na vypovedanie Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva 138 24.01.2001
68/2001 k žiadosti Slovenskej republiky o štatút pozorovateľa v Medzinárodnej organizácii frankofónnych krajín 138 24.01.2001
67/2001 k zabezpečeniu prípravy a účasti delegácie SR na 21. zasadaní Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie 5. – 10. 2. 2001, Nairobi, Keňa 138 24.01.2001
66/2001 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Slovinskej republike 16. 2. 2001 138 24.01.2001
65/2001 k návrhu na zmenu postupu privatizácie podniku IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany, prijatého uznesením vlády SR č. 439 zo dňa 14. 6. 2000 138 24.01.2001
64/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o schválení privatizačného projektu Slovnaft, štátny podnik so sídlom Bratislava a rozhodnutia vlády SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Bratislava 138 24.01.2001
63/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici 138 24.01.2001
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 31