Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
141/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince 141 14.02.2001
140/2001 kk návrhu na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou 141 14.02.2001
139/2001 k návrhu stanoviska vlády Slovenskej republiky k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 141 14.02.2001
138/2001 k správe o likvidácii PERSPEKTÍVY – družstevnej zdravotnej poisťovne 141 14.02.2001
137/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR 141 14.02.2001
136/2001 k informácii o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 13. a 14. decembra 2000 141 14.02.2001
135/2001 k správe o činnosti Národného fondu 141 14.02.2001
134/2001 k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 623 zo 14. 7. 1999 141 14.02.2001
133/2001 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 141 14.02.2001
132/2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. júna 1999 141 14.02.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 26