Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1170/2001 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Poštového úradu 193 13.12.2001
1169/2001 k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s realizovaním programov sociálneho bývania 193 13.12.2001
1168/2001 k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Európskej rade v Laeken 15. decembra 2001 193 13.12.2001
1167/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, uzavretej formou výmeny nó 193 13.12.2001
1166/2001 k návrhu územno-hospodárskeho rozvoja trnavského regiónu po roku 2005 s ohľadom na odstavenie JE V-1 z prevádzky a jej dopady na sociálnu situáciu v regióne 193 13.12.2001
1165/2001 k správe o činnosti Národného fondu za rok 2001 193 13.12.2001
1164/2001 k pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE 193 13.12.2001
1163/2001 k návrhu transformácie Štátneho fondu zdravia do kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR s účinnosťou k 1. 1. 2002 193 13.12.2001
1162/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 193 13.12.2001
1161/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro 193 13.12.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 26