Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
488/2001 k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky 160 30.05.2001
487/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt státního peněžního ústavu Investiční banka, Praha, schválený uznesením vlády ČSFR č. 108 z 20. februára 1992 160 30.05.2001
486/2001 k správe o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii obchodu medzi SR a EÚ so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami a návrh na úpravu koncesných listín medzi SR a EÚ 160 30.05.2001
485/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k 23. 5. 2001 160 30.05.2001
484/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001 160 30.05.2001
483/2001 k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 886 z 31. 10. 2000 k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia 160 30.05.2001
482/2001 k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR 160 30.05.2001
481/2001 k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vladimír Marônek v. Slovenská republika 160 30.05.2001
480/2001 k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dušan Stančiak v. Slovenská republika 160 30.05.2001
479/2001 k návrhu na zrušenie splnomocnenca vlády SR pre rokovania o dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce 160 30.05.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 29