Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
125/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 140 07.02.2001
124/2001 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Kanceláriu prezidenta SR na úhradu prác a dodávok súvisiacich s obstaraním rezidencie pre prezidenta Slovenskej republiky 140 07.02.2001
123/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny 140 07.02.2001
122/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín 140 07.02.2001
121/2001 k správe o výsledkoch prípravy na členstvo v NATO a o prioritách postupu pri plnení úloh Ročného národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti na rok 2001 140 07.02.2001
120/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 140 07.02.2001
119/2001 k návrhu na určenie odmeny pri životnom jubileu 140 07.02.2001
118/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1108 z 20. 12. 2000 k návrhu koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb 140 07.02.2001
117/2001 k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do Dobrovoľného fondu OSN pre prípravu Svetovej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo výške 3000 USD 140 07.02.2001
116/2001 k Projektom na kultúrne aktivity – rok 2001 /I. polrok 2001/ 140 07.02.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14